H60107VCz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Miroslav Zicha (lecturer)
prof. Jozef Podhoranský (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60102VCz Instrument Playing I && EVER ( H60107VCl Instrument Playing - graduation project II )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (cembalo)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Cello (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
  • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením sólového partu cembalového koncertu získává zkušenosti ve spolupráci s orchestrem či komorním souborem a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových oddobí. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dáva k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období v délce cca 70-90 min. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška acčvičení - aplikace teoretických poznatků v interpretaci
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60107VCz