H70097z Bigband I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Matúš Jakabčic (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Matúš Jakabčic
Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70097l Bigband I )
Splnění podmínek přijímacího řízení a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Budovat schopnost studenta hrát ve větším tělese s ohledem na správnou interpretaci (frázování), zvukovou celistvost a intonační preciznost. Budovat schopnost studenta spolupracovat s dirigentem a poslouchat své spoluhráče. Nastudování různých big bandových aranžmá. Semestrální koncert.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-začlenit se do většího jazzového hudebního tělesa;
-správně interpretovat styly různých období jazzu;
-spolupracovat s dirigentem.
Syllabus (in Czech)
 • Seznámení s orchestrální interpretací;
 • Poslech bigbandové hry v různých obdobích;
 • Práce s rytmickou sekcí ve velkém tělese
 • Dirigent a jeho součinnost s tělesem při zkouškách a na koncertě
 • Jednotlivé dechové sekce v orchestru a jejich funkce
 • Souhra sekcí, práce s laděním a dynamikou, komunikace mezi lídrem sekce a jejími členy
 • Interpretace bigbandových skladeb a aranžmá předních autorů z historie i současnosti jazzu, jako jsou: Duke Ellington, Billy Strayhorn, aranžéři z okruhu orchestru C. Basieho, resp. jeho stylu (Neal Hefti, Bill Beyers, Nelson Riddle, Quincy Jones...), Sammy Nestico, Thad Jones, Gil Evans, Bil Holman, Bob Brookmeyer, Bob Mintzer, Maria Schneider, Vince Mendoza a jiní
 • Rozdíly v interpretaci jednotlivých stylů a období jazzu
 • Interpretace skladeb a aranžmá z historie československého jazzu
 • Interpretace skladeb a aranžmá posluchačů JAMU – studentů katedry
Literature
  recommended literature
 • NESTICO, S. Premium Jazz Series. Fenwood Music, 2007.
  not specified
 • Skladby (nahrávky a noty) pro big band od předních autorů z historie i současnosti jazzu (viz výše - osnova).
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H70097z