H70097z Bigband I

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Matúš Jakabčic (lecturer)
Guaranteed by
Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Hra na nástroj. Hra z not.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvíjení interpretačních a improvizačních schopností v kontextu velkého jazzového orchestru s využitím nabytých vědomostí v oblasti jazzové harmonie, intonace, aranžování a improvizace. Rozvíjení smyslu pro interpretaci ve větším kolektivu s důrazem na souhru, jednotné frázování a stylovou čistotu.

Syllabus (in Czech)
  • praktický seminář zabývající se interpretací ve větším ansámblu

    Hra ve velkém jazzovém orchestru která probíhá formou cvičení - zkoušek.
Literature
  • Nahrávky popř. noty předních big bandů (D. Redman, F. Henderson, C. Basie, D. Ellington, B. Holman, S. Kenton, G. Evans, M. Schneider, D. Holland, J. Fedchock a další). info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení - zkoušky jak celého orchestru tak jednotlivých sekcí.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H70097z