H70097z Bigband I

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Matúš Jakabčic (lecturer)
Guaranteed by
Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra jazzové interpretace - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70097l Bigband I )
Hra na nástroj. Hra z not.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvíjení interpretačních a improvizačních schopností v kontextu velkého jazzového orchestru s využitím nabytých vědomostí v oblasti jazzové harmonie, intonace, aranžování a improvizace. Rozvíjení smyslu pro interpretaci ve větším kolektivu s důrazem na souhru, jednotné frázování a stylovou čistotu.

Syllabus (in Czech)
  • praktický seminář zabývající se interpretací ve větším ansámblu

    Hra ve velkém jazzovém orchestru která probíhá formou cvičení - zkoušek.
Literature
  • Nahrávky popř. noty předních big bandů (D. Redman, F. Henderson, C. Basie, D. Ellington, B. Holman, S. Kenton, G. Evans, M. Schneider, D. Holland, J. Fedchock a další). info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení - zkoušky jak celého orchestru tak jednotlivých sekcí.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H70097z