H81006z Training Choir

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 18:00–20:30 4.02
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 37 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/37, only registered: 0/37
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Nově vzniklý experimentální cvičný sbor JAMU bude mít několik souběžných cílů. Členové sboru budou nejen studenti sbormistrovství a dirigování, ale také všichni studenti ostatních oborů HF JAMU, kteří splní základní předpoklady pro zpěv v tomto tělese. Dále budou zpěváci do potřebného počtu doplněni formou konkurzu z externího prostředí. Cílem bude umožnit dirigentům a sbormistrům studium repertoáru s vokálním tělesem, rozvržení práce do jednotlivých zkoušek, odhad tempa zkoušení, práci s jednotlivými hlasy, výběru zpěváků na konkurzu, řešení nečekaných hudebních, organizačních a konfliktních situací, poučení se z chyb ostatních a podobně. Ostatním studentům pak předmět poskytne výuku základů sborového zpěvu, hlasovou průpravu, zpěv z listu, zásady ansámblového zpěvu, možnost podílet se na kolektivní hudební produkci, znalost nového repertoáru a podobně, to vše pod profesionálním vedením. Obsazení sboru – minimálně 24 zpěváků, bude umožňovat nácvik a prezentaci sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch. Pravidelná činnost – zkouška jednou týdně v úterý od 18 do 20:30 hodin v prostorách Divadla na Orlí, poskytne prostor pro kontinuální nácvik a postupné zdokonalování studovaných skladeb.
Syllabus (in Czech)
  • Studium nové skladby s ohledem na obtížnost, obsazení a schopnosti zpěváků. Student – sbormistr má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů, spojených se studiem. Student – zpěvák má možnost naučit se základům sborového zpěvu, tvorbu tónu, práci s textem, sborové dýchání a podobně. Student – sbormistr - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku - srozumitelnost dirigentského gesta - psychologie práce se sborem - komunikace s členy sboru - plánování obsahu a průběhu zkoušky - vedení zkoušky a kalkulace s časem v jejím průběhu - způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Student – zpěvák - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - výuku základů sborového zpěvu - hlasovou průpravu - zpěv z listu - zásady ansámblového zpěvu - možnost podílet se na kolektivní hudební produkci - rozšíření znalosti sborového repertoáru Repertoár: - bude vybrán s ohledem na schopnosti zpěváků, začínat budeme lehčími a capella sbory a kantátou Stabat Mater Giovanni Battisty Pergolesiho. Předmět plní funkci "laboratoře", kde si může student sbormistrovství ověřit získané znalosti a hledat co nejefektivnější způsob nácviku sborových skladeb. Student zpěvák se může zdokonalovat ve svém vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem pak může být dokonce vystoupení sboru na samostatném koncertě.
Literature
    required literature
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
    not specified
  • Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru
Teaching methods (in Czech)
individuální práce se sborem a ve sboru pod vedením pedagoga hlavního předmětu
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H81006z