H81006z Training Choir I

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H81006l Training Choir I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování I" v praxi.Získání zkušeností při práci s vokálním tělesem.
Syllabus (in Czech)
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (jednodušší vokální skladby). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce se sborem, komunikace se sborem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - A. Dvořák - V přírodě - J. B. Foerster - Polní cestou, Oráč, Z osudu rukou - P. Křížkovský - Utonulá, Dar za lásku
Literature
    required literature
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
Teaching methods (in Czech)
Individuální práce se sborem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet + zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H81006z