H60076z Fyziologie a hygiena hlasu

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Radan Havlík (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60076l Fyziologie a hygiena hlasu )
Studiu odborné literatury a aktivní účast na přednáškách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
Cíle předmětu
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.

Osnova
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.

  - pochopení základních pojmů akustiky týkajících se a souvisejících
  - s lidským hlasem
  - rozbor anatomické stavby hlasotvorného ústrojí
  - demonstrace základních vyšetřovacích metod hrtanu
  - shlédnutí videokazety #Laryngoskopie a Laryngostroboskopie"
  - základní rozbor fyziologie hrtanu
  - vysvětlení funkce hlasivek ve vztahu k jejich kmitání
  - pochopení funkce násadní trubice (Purkyňova prostoru) a jeho
  - vztahu k barvě hlasu
  - fyziologie hlasu a jeho základní aspekty
  - tvorba hlasu a základní teorie vzniku hlasu
  - vývoj hlasu - fylogenetický i ontogenetický
  - vlastnosti hlasu
  - druhy hlasu
  - zpěvní hlas - jeho vymezení a odlišnosti od hlasu mluvního
  - základní vlastnosti školeného hlasu
  - školený hlas a jeho tvorba
  - druhy zpěvního hlasu
  - základní analýza jednotlivých druhů zpěvního hlasu z hlediska akustického
  - - poruchy hlasu - funkční a organické
  - prevence hlasových poruch a pravidla hlasové hygieny
  - anatomické a fyziologické poznámky ke sluchovému orgánu, význam sluchu pro hlas
  - návštěva špičkově vybaveného foniatrického pracoviště, demonstrace
  vyšetřovací techniky, akustické analýzy hlasu a záznamu hlasového pole
Literatura
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
Výukové metody
Kolektivní výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.