H60076z Fyziologie a hygiena hlasu

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Radan Havlík (přednášející)
Garance
MUDr. Radan Havlík
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Zápis do 1. roč. oboru Zpěv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, Opdir:M5)
Cíle předmětu
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- umět popsat anatomickou stavbu hlasotvorného ústrojí
- znát vyšetřovací metody hlasotvorného ústrojí
- umět popsat funkci hlasivek a násadové trubice
- schopen popsat fyziologii a tvorbu hlasu, druhy a vlastnosti hlasu a specifikovat zpěvný hlas
Osnova
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka.
 • Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
 • - pochopení základních pojmů akustiky týkajících se a souvisejících s lidským hlasem
 • - rozbor anatomické stavby hlasotvorného ústrojí
 • - demonstrace základních vyšetřovacích metod hrtanu
 • - shlédnutí videokazety "Laryngoskopie a Laryngostroboskopie"
 • - základní rozbor fyziologie hrtanu
 • - vysvětlení funkce hlasivek ve vztahu k jejich kmitání
 • - pochopení funkce násadní trubice (Purkyňova prostoru) a jeho vztahu k barvě hlasu
 • - fyziologie hlasu a jeho základní aspekty
 • - tvorba hlasu a základní teorie vzniku hlasu
 • - vývoj hlasu - fylogenetický i ontogenetický
 • - vlastnosti hlasu
 • - druhy hlasu
 • - zpěvní hlas - jeho vymezení a odlišnosti od hlasu mluvního
Literatura
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
 • Miller, D..G.: Resonance in Singing. View Press, June 2008. 130 s. ISBN: 978-0-9755307-5-7
 • Dršata, J. et al.: Foniatrie - Hlas. Tobiáš 2011. 321 s. ISBN: 978-80-7311-116-8
Výukové metody
- kolektivní výuka
- přednáška a cvičení
- práce s obrazem, diskuzní metody
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, znalost probrané látky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.