H60303z Opera Analysis and Dramaturgy II

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60302z Opera Analysis and Dramaturgy I
úspěšně vykonaná zkouška z předmětu Rozbor a dramaturgie I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení s hlavními proudy operní tvorby 19. století v Itálii a Francii, odlišnosti jednotlivých žánrů, praktické poznávání a analýza ukázek

Syllabus (in Czech)
 • přednáška umožňující proniknutí do metod hudební konstrukce operních děl v Itálii a Francii.

  Italské belcanto, jednotlivé hlasové typy a jejich uplatňování. Rossini, Bellini, Donizetti. Typy francouzské opery: opéra comique, grand opéra, opéra lyrique a jejich rozlišení
  Německá scéna před Wagnerovou reformou. R. Wagner a jeho vliv na evropskou operní tvorbu. Vznik ruské národní opery.
Literature
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba1600-1900. Brno: FFMU, 1996. info
 • TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. I. díl. Praha: SPN, 1990. info
 • MAEHDER, STENZEL, Jürgen, Jürg. Zwischen Opera buffa und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert. Bern: Peter Lang, 1993. info
 • BECKER, Heinz. Giacomo Meyerbeer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1980, ISBN 3-499-50288-7 . info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • GIRARDI, Michele. Giacomo Puccini. L'Arte internationale di un musicista italiano. Marsilio, 2000. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
Assessment methods (in Czech)
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60303z