H60030l History of Music I (to 18th Century)

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60030z History of Music I (to 18th Century)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
: Seznámení se s vývojem hudby a hudebního myšlení zejména evropského kontinentu od počátku do období baroka (včetně)

Syllabus (in Czech)
 • přednáška poskytující přehled základních směrů především evropské hudby od počátků po baroko (včetně).

  Hudba a hudební kultura. Vznik hudby, její funkce, hudba starověkých civilizací, starověká hudební teorie. Jednohlas v evropské hudbě: gregoriánský chorál, rytířský zpěv, lidová píseň, duchovní píseň a duchovní hry. Vícehlas : ars antiqua, ars nova, hudba vrcholné renesance. Odlišný vývoj v českých zemích a jeho příčiny.
  Předpoklady vzniku melodicko-harmonického slohu, raná monodie a italské divadelní dění. Vznik opery, oratorium a jejich tvůrci v Itálii, Francii a Německu. Komorní a orchestrální barokní formy a jejich představitelé. Bach a Händel. Principy interpretační praxe v baroku.
  Přednáška je dokumentována hudebními ukázkami (audio a video).
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: evropský středověk. Praha : Ikar, 2005. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: renesance. Praha : Ikar, 2005. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon , 1985. info
 • WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Praha: Vyšehrad, 2011. info
 • ZAVARSKÝ, Ernest. Johann Sebastian Bach. Praha : Supraphon , 1979. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • EINSTEIN, Alfred. Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon, 1968. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška s občasným využitím audio i videonahrávek, případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 3 z 5.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60030l