H60030z History of Music I (to 18th Century)

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
2/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 8:30–10:55 205
Prerequisites (in Czech)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 19/48, only registered: 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
: Seznámení se s vývojem hudby a hudebního myšlení zejména evropského kontinentu od počátku do období baroka (včetně)

Syllabus (in Czech)
 • přednáška poskytující přehled základních směrů především evropské hudby od počátků po baroko (včetně).

  Hudba a hudební kultura. Vznik hudby, její funkce, hudba starověkých civilizací, starověká hudební teorie. Jednohlas v evropské hudbě: gregoriánský chorál, rytířský zpěv, lidová píseň, duchovní píseň a duchovní hry. Vícehlas : ars antiqua, ars nova, hudba vrcholné renesance. Odlišný vývoj v českých zemích a jeho příčiny.
  Předpoklady vzniku melodicko-harmonického slohu, raná monodie a italské divadelní dění. Vznik opery, oratorium a jejich tvůrci v Itálii, Francii a Německu. Komorní a orchestrální barokní formy a jejich představitelé. Bach a Händel. Principy interpretační praxe v baroku.
  Přednáška je dokumentována hudebními ukázkami (audio a video).
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: evropský středověk. Praha : Ikar, 2005. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: renesance. Praha : Ikar, 2005. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon , 1985. info
 • WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Praha: Vyšehrad, 2011. info
 • ZAVARSKÝ, Ernest. Johann Sebastian Bach. Praha : Supraphon , 1979. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • EINSTEIN, Alfred. Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon, 1968. info
 • HOGWOOD, Christopher. Georg Friedrich Händel. Praha: Vyšehrad, 2015.
Teaching methods (in Czech)
přednáška s občasným využitím audio i videonahrávek, případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60030z