HF1003z Mental and Physical Training of the Musician

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
! EVER ( HF1003l Mental and Physical Training of the Musician )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základními možnostmi využití poznatků z psychologie, medicíny či fyzioterapie k zlepšování psychické i fyzické kondice hudebníka, která je těsně propojená s kvalitou jeho uměleckého výkonu.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student znát různé techniky vedoucí k upevnění své zdravotní i psychické kondice: např. ke snížení tenze v určité lokalitě těla, ke zvládání trémy či stresu. Pomocí specificky zaměřených relaxačních, energetizujících i dechových cvičení se seznámí s možnostmi zlepšení své celkové připravenosti k podávání kvalitních hudebních výkonů.
Syllabus (in Czech)
  • Techniky relaxace konkrétních lokalit těla namáhaných cvičením na hudební nástroj (např. zádové svalstvo, šlachy předloktí, klouby a další), kde nejčastěji vznikají napětí či bloky. Nácvik jednoduchých masáží. Techniky psychické a fyzické přípravy na hudební výkon. Techniky pro prohloubení a zkvalitnění dechu. Moderní techniky efektivního zvládání trémy a stresu.
Teaching methods (in Czech)
Předmět je koncipován jako sebezkušenostní. Podmínkou k úspěšnému ukončení předmětu je proto splněná 80% docházka. V rámci cvičení jsou využívány přednášky, praktické ukázky a nácvik dovedností pod dohledem zkušených odborníků a s respektem k specifikům plynoucím z hry na konkrétní hudební nástroj či z používání hlasu.
Assessment methods (in Czech)
Splněná docházka 80%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je jednosemestrální, lze zapsat pouze v jednom semestru studia
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/HF1003z