H61545l Public relations

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Motalová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each odd Tuesday 15:10–16:45 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H61545z Public relations )
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • • ZIMNÍ SEMESTR 2014 – zaměřen zejména na teorii
 • Public relations a jejich vymezení v rámci marketingu.
 • Seznámení s historií PR a s praktickými příklady z historie praxe u nás i v zahraničí.
 • Hlavní činnosti PR.
 • Persvaze a PR. Její vliv a její negativa.
 • Utváření veřejného mínění.
 • Propaganda všeobecně a PR.
 • Reklama a PR.
 • Etika PR.
 • Profesionalita v PR.
 • PR firemní s hlavní náplní - zaměření na kulturní instituce.
 • PR jednotlivých akcí (projektů) bez podpory určité instituce.
 • Organizace v PR – se zaměřením na vedení této sekce.
 • Průzkum a vyhodnocování činnosti.
 • Plánování PR procesu (strategie, taktika, realizace) – firma, projekt.
 • Právní aspekty PR (např. pomluva, urážka, narušení soukromí, copyright…)
 • Média relations – stručné zopakování z předmětu Média v praxi. (Praktické výstupy v letním semestru.)
 • Guerillový marketing.
 • Fundrasing.
 • Moderní média a jejich role v PR
 • Závěr zimního semestru 2014: zápočet z vědomostního testu.
 • • LETNÍ SEMESTR - praktické a tvůrčí pokračování.
 • Zásady psaní dopisů, projevů, PR zpráv, článků do časopisů, vytváření firemního časopisu, zásady žádostí o záštity a podpory, příprava materiálů pro oslovení partnerů, příprava podkladů pro nadřízené pro jejich reprezentaci instituce, celkové prezentační dovednosti včetně vystupování na veřejnosti, příprava materiálů pro PR (letáky, plakáty, pozvánky atp.), akce jako další možnosti pro PR.
 • Vše s ohledem na správné použití českého jazyka.
 • Chování PR pracovníka:
 • Zásady slušného chování, zásady oblékání na nejvyšší úrovni a zásady rétoriky.
 • PR a krizové situace:
 • Jakákoliv krizová situace včetně neštěstí:
 • kontakty a chování s médii,
 • chování směrem k veřejnosti.
 • Řešení krizových situací v rámci dané instituce či projektu.
 • Závěr letního semestru 2015: konkrétní vypracování zprávy pro kampaň na téma dohodnuté mezi studentem a vyučujícím. Návrh kampaně a její teoretická realizovatelnost.
 • Prezentace nejen tvůrčí práce PR daného studenta, ale také jeho grafické pojetí a celkový dojem včetně bezchybného, stylisticky i mluvnicky, písemného projevu a také vystupování při představování této zprávy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H61545l