H61545l Public relations

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Jan Tomandl (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 16:00–17:40 111
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations (PR) v teoretické i praktické rovině. Vztahy s veřejností se jakožto svébytná komunikační disciplína rozvíjejí v různých oblastech společenského života - v byznysu, správě, politice, neziskovém sektoru. Pomáhají propagovat ideje a zboží, ale také přispívají k nacházení společenského konsenzu. Kurz předá studentům základní informace pro uplatnění metod PR v oblasti hudební produkce a šířeji v oblasti managementu a propagace kultury. Zároveň jim pomůže jakožto občanům vidět vliv PR na společenské procesy a politický život. Kurz bude veden ve spolupráci s praxí, do výuky budou docházet hosté - profesionálové v oboru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Plně využívat metody PR při propagaci kulturních akcí a v managementu kulturních organizací.
Na pokročilé úrovni psát a distribuovat tiskové zprávy, propagační články, projevy, propagační rozhovory, životopisné medailonky umělců a další materiály.
Plánovat komunikační kampaně, volit vhodnou strategii i komunikační nástroje, včetně sociálních sítí.
Pracovat v souladu s oborovou etikou.
Využívat znalost žurnalistických postupů a zpravodajských hodnot. Znát historii i současnost PR, významné představitele oboru i oborové organizace.
Syllabus (in Czech)
 • LETNÍ SEMESTR – zaměřen zejména na praxi
 • Průběžná práce studentů pod vedením lektora na návrhu konkrétní komunikační kampaně v oblasti hudby, včetně bezchybné písemné podoby a ústní prezentace.
 • Komunikační proces PR. Průzkum, plánování, komunikace, evaluace. Agenturní praxe. Klient, volba strategie, tvorba cen. Metody měření účinku.
 • Krizová komunikace.
 • Současná mediální scéna. Kdo je český novinář? Co novináři chtějí a potřebují, jak toho využít v PR. Vztahy mezi novináři a PR profesionály.
 • Sociální sítě v činnosti kulturních organizací. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, výhody a nevýhody, možnosti využití.
 • PR 2.0. Nové trendy. Guerilla. PR hacking - Alternativní a levné cesty k publicitě. Kreativita, humor a subverze v PR. Celebrity v PR. Influencer marketing.
 • Jazyk a styl v PR. Časté chyby a nedostatky. Nadužívaná a špatně používaná slova.
 • Síla příběhu v PR a marketingové komunikaci, možnosti využití. Business storytelling.
Teaching methods (in Czech)
Kombinované.
Assessment methods (in Czech)
Ověření znalostí formou závěrečného testu + práce na skupinovém projektu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H61545l