H60030l History of Music I (to 18th Century)

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/1/3. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 9:20–11:45 205
Prerequisites (in Czech)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 34/48, only registered: 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení od konce 16. po první polovinu 18. století, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době baroka , a to v kontextu kultury a umění, sledování vzniku a vývoje hudebních forem od raného po pozdní baroko, přiblížení hlavních skladatelských představitelů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě epochy baroka, identifikace a charakterizace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, analýzy jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané oblasti, popsání interpretačních možností hudebních druhů baroka.
Syllabus (in Czech)
 • Přehled hlavních druhů a tvůrců hudby baroka. Baroko Duchovní (vokální) hudba – mše, moteto, duchovní koncert, anthem, chrámová kantáta, duchovní dialog, oratorium, pašije, pašijové oratorium, oratoriové pašije, temné hodinky (tenebrae) Světská (vokální) hudba – italská opera raného a středního baroka, masque, semiopera, opera seria, ballet de cour, comédie-ballet, pastorale, opéra-ballet, tragédie en musique=lyrique, světská kantáta komorní, gratulační, píseň Instrumentální hudba – canzona, sonata da camera, sonata da chiesa, koncert, sólový koncert, concerto grosso, suita a její části, variace, ricercar, fuga, hudebně rétorické figury, zvukomalba, skordatura, stile antico, stile moderno, prima prattica, seconda prattica, stylus phantasticus (fantastický styl)
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Praha: Vyšehrad, 2011. info
 • ZAVARSKÝ, Ernest. Johann Sebastian Bach. Praha : Supraphon , 1979. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • EINSTEIN, Alfred. Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon, 1968. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
 • HOGWOOD, Christopher. Georg Friedrich Händel. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • KAČIC, Ladislav. Dějiny hudby III.: baroko. Praha : Ikar, 2009.
Teaching methods (in Czech)
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek, případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Letní semestr je zakončen zkouškou v kombinované podobě, tj. písemné a ústní, příp. semestrálním referátem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60030l