DJTZ210 Sound in dubbing

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
doc. Mgr. Sylva Talpová (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Theatre Management and Stage Technology Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Management and Stage Technology Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 722
Prerequisites
Successful graduation of the course Sound Technology and Fundamentals of Scenic Sound, parallel learning Sound – Digital Audio System I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl: Seznámení studenta s technologickým řetězcem a postupem práce zvukaře v dabingovém studiu. Prohloubení schopnosti studenta spolupráce v tvůrčím týmu při tvorbě českého znění.

Deskriptory: Student získá praktické i teoretické, technické znalosti a dovednosti k tvorbě českého znění cizojazyčného audiovizuálního díla.
Student využije svých znalostí a dovedností ve svém budoucím uplatnění jako studiový zvukař či v soukromém sektoru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v názvosloví dabingové profese;
- ovládat software Avid Protools na základní úrovni;
- provést přípravu audiovizuálních materiálů před samotnou tvorbou českého znění;
- reagovat na stresové situace, které mohou při tvorbě dabingu nastat;
- být součástí tvůrčího týmu při tvorbě;
- provést následnou finalizaci (mix) české dialogové stopy a vytvořit plnohodnotné audiovizuální dílo.
Syllabus (in Czech)
 • Teorie dabingové tvorby: historie u nás i ve světě, technologický rozvoj, momentální situace v profesi tvorby českého znění.
 • Teorie dabingové tvorby: základních pojmy (mezinárodní pás, originální pás, dialogová stopa), postup práce při tvorbě českého znění.
 • Technologický řetětec v dabingovém studiu: mikrofon, předzesilovač, ekvalizér, kompresor, efektový procesor, AD/DA převodník, software, zobrazovací a ovládací interface.
 • Akusticko-elektrické měniče: typy, charakteristiky, možnosti umístění, možnosti využití.
 • Elektricko-akustické měniče: typy, charakteristiky, možnosti umístění, možnosti využití.
 • Ekvalizéry, kompresory, efektové procesory.
 • AD/DA Převodníky a jejich ovládací softwary.
 • Audiovizuální médium základní pojmy
 • Seznámení se softwarem Avid Protools: historie, základní funkce.
 • Seznámení se softwarem Avid Protools: pokročilé funkce, založení vlastního projektu.
 • Seznámení se softwarem Avid Protools: export zvukové stopy do audiosouboru, import videostopy.
Literature
  recommended literature
 • COLLINS, Mike. Pro tools 11: music production, recording, editing, and mixing. New York: Focal Press, 2014. ISBN 978-0-203-06641-6. info
 • TALPOVÁ, Sylva. Kapitoly o dabingu. 1st ed. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-044-9. info
 • COOK, Frank. Pro Tools 101: an introduction to Pro Tools. Boston: MA: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-285-77484-8. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Muzikus, 2008. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou praktických cvičení a součástí je přímo spolupráce s hercem, režisérem, dramaturgem a úpravcem českých dialogů, kdy studenti realizují práci studiového zvukaře na reálné tvorbě dabingu.
Assessment methods
Credits are gained on the basis of attendance and fulfillment of partial tasks during the semester given by the teacher.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DJTZ210