DRTZ503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Winter 2020
Extent and Intensity
0/0/8. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit soubor textů odborné kvality, které se stanou kompaktním a nosným základem teoretické magisterské práce. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby tak, aby byl schopen koncipovat a realizovat teoretický text, který bude podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby výše uvedeného spektra.
Syllabus (in Czech)
 • Definice tématu a základních tezí Rešerše na bázi odborné literatury a archvivních zdrojů Tvorba segmentů textu dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Finalizace segmentů textu určených pro zimní semestr
Literature
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • Branžovský, Josef: Rozhlasové pásmo, či feature? Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • CAYLEY, John. Time Code Language : New Media Poetics and Programmed Signification. In New Media Poetics : Contexts, Technotexts, and Theories. Ed. Adalaide Morris, Thomas Swiss. Cambridge, MA : The MIT Press, 2006, p. 307-333. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura :výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-3. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. ISBN 0-262-23227-8. info
 • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důsledné práce na textu dle dohodnotého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DRTZ503