DAAZX56 Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Nejsou požadovány žádné prerekvizity
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu s historií a současností berlínského divadla Schuabühne am Lehniner Platz. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni hodnotit jednotlivé vývojové etapy Schuabühne v kontextu vývoje německého a evropského divadla, poznají nové trendy divadla postmoderního a postdramatického, jakož i přední osobnosti německého (evropského) divadla. Studenti by se měli dále naučit analyzovat divadelní inscenaci na základě zhlédnutí jejího obrazového záznamu.
Learning outcomes (in Czech)
ZNALOSTI:
Absolvent kurzu umí popsat historii berlínského divadla Schaubühne am Lehniner Platz; dokáže rozlišit a analyzovat jednotlivé vývojové fáze divadla; dokáže pojmenovat umělecké prostředky dramaturgie, režie, scénografie a herectví charakteristické pro jednotlivé etapy Schaubühne;
DOVEDNOSTI:
Absolvent umí vytvořit samostatně referát s tematikou divadelní režie, jevištní podoby divadelní inscenace apod.; na základě získaných znalostí dokáže absolvent vést diskusi (seminář) s tematikou historie konkrétní divadelní scény; orientuje se ve struktuře vývoje Schaubühne;
ZPŮSOBILOSTI:
Absolvent je schopen zobecnit dílčí problematiku jednoho divadla (Schaubühne) a zapojit ji do celistvějšího obrazu divadelní historie druhé poloviny 20. stol.; umí uvádět argumenty, obhajovat svá stanoviska, vést diskusi či seminář. umí vyhodnotit jednotlivé etapy a prvky a dokáže definovat jejich přínos pro rozvoj moderního divadla.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu Schaubühne am Lehniner Platz
 • - Prehistorie - Schaubühne am Halleschen Ufer
 • - Struktura řízení a organizace uměleckého provozu
 • - Peter Stein versus Claus Peymann
 • - Éra Petera Steina
 • - Peter Stein: Peer Gynt, projekt Faust EXPO 2000 aj.
 • - Počátek druhé etapy - Stěhování Schaubühne do budovy am Lehniner Platz
 • - Budova Schubühne am Lehniner Platz a městský komplex WOGA
 • - Technické vybavení jeviště
 • - Podoby scénického prostoru - technické možnosti jako nabídka a inspirace pro umělecké zobrazování
 • - Nové vedení divadla: Thomas Ostermeier, Sasha Waltz, Jens Hillje, Jochen Sandig
 • - Režiséři: Luc Bondy, Marius von Mayenburg, Luc Perceval, Falk Richter, Andrea Breth, Robert Wilson aj.
 • - Herci: Bruno Ganz, Jutta Lampe, Edith Clever, Peter Simonischek
Literature
 • Literatura bude zadána v průběhu výuky.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
seminář
referáty studentů
diskuse
projekce inscenací
práce s cizojazyčnou literaturou (němčina, angličtina)
Assessment methods (in Czech)
Formativní hodnocení
průběžné hodnocení referátů vyučujícím a studenty; seminární diskuse a polemiky
Sumativní hodnocení
ústní zkouška - rozhovor studenta s vyučujícím na základě probrané tematiky; seminární práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DAAZX56