DAAZX56 Propaganda in Movie

Faculty of Theatre
Winter 2014
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Elementární znalost dějin filmu a obecných dějin dvacátého století.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Ukázat metody a cíle propagandy v audiovizuálních médiích a místo audiovizuální propagandy v systému totální propagandy.
Syllabus (in Czech)
 • Audiovizuální propaganda 1914 – 1989 (Československo mezi Sovětských svazem a nacistickým Německem.) 1. Stručný teoretický úvod: Co to je propaganda – účel, metody a formy propagandy. Manipulace. 2. Zrod totální propagandy: první světová válka. Filmová propaganda v Rakousko-Uhersku, Německu a carském Rusku. Polní kino. 3. Sovětský svaz: film jako nejdůležitější nástroj propagandy. Směr propagandy – především domácí publikum: revoluční hrdinství, budovatelské nadšení, třídní nenávist. Nástup socialistického realismu. Němý film: Dziga Vertov – Kinonědělja, Symfonie Donbasu; Viktor Turin – Turksib. Animovaný film: D.Vertov, Sovětské hračky. L.Amalrik, Vítězný směr. A.Ptuško, Nový Gulliver, 1935. Hrané filmy: J.Protazanov, Aelita; S.Ejzenštejn, Deset dní, které otřásly světem; V.Pudovkin, Bouře nad Ázií. Stalin jako rozhodující činitel sovětského filmu – změna paradigmatu: S.a G.Vasiljevovi, Čapajev; odkazy na historii: S.Ejzenštejn, Alexander Něvský, 1938. 4. Situace v poválečném Německu – ekonomická krize, expresionismus. Hrozba nástupu totality: F.Lang, Metropolis, Závěť Dr.Mabuse. Německý model. Dokument: W.Ruttmann od Symfonie velkoměsta ke Zbraním pro Wehrmacht; F.Hippler, Věčný Žid. L.Riefenstahlová od Modrého světla k Triumfu vůle. Hraný film – protižidovská propaganda: H.Steinhoff, Chlapec z Hitlerjugend, 1933. 5. Československo – nezájem o propagandu, zprvu jen orientace na oslavu národa. Hraný film – apoteóza legionářů – schema legionářského filmu. Leg.film: S.Innemann, Plukovník Švec, 1929; Národní tradice: J.S.Kolár, Svatý Václav, 1929. Československý dokument: šot V+W mezi dětmi; H.Kline – A. Hackenschmied, Krize, 1939. Vize socialistické revoluce: M.Frič, Svět patří nám, 1937. Varování: M.Cikán, Vzdušné torpédo 48, 1936; H.Haas, Bílá nemoc, 1937; J.A.Holman – J.Slavíček, Zborov, 1938. 6. Válečná propaganda: J.Goebbels, teorie propagandy, místo filmu ve struktuře propagandy. Hrané filmy: V.Harlan, Kolberg, 1945; V.Harland, Žid Süss, 1940. Dokumenty: Polské tažení, 1940; Vítězství na Západě, 1941; Theresienstadt, 1944. Začátky televizního vysílání. 7. Protektorát: odpočinkové hrané filmy – M.Frič, Kristián, 1939; J.Slavíček, Pantáta Bezoušek, 1941; V.Binovec, Městečko na dlani, 1942; O.Vávra, Šťastnou cestu, 1943... atd. Protektorátní týdeníky. 8. SSSR – válečné filmy: I.Pyrjev, Tajemník okresního výboru, 1942; L.Arštam, Zoja, 1944; A.Stolper, Příběh opravdového člověka, 1948. Poválečná oslava Stalina, nový rozkvět soc.realismu a značné omezení počtu natáčených filmů. S.Ejzenštejn, Ivan Hrozný I., II., 1944, 1945; M.Čiaureli, Přísaha, 1946; Pád Berlína, 1949; I.Pyrjev, Kubáňští kozáci, 1949; M.Romm, Hrdina Černého moře, 1953. Stalinova smrt – tajný projev Chruščovův 1956 a následná změna. 9. ČSR – pod dojmem konce války: J.Trnka, Pérák a SS, 1946; H.Týrlová, Vzpoura hraček, 1946; K.Zeman, Pan Prokouk, 1946 – 1972. Hraný film: J.Mach, Nikdo nic neví, 1947; J.Weiss, Uloupená hranice, 1947. Socialistický realismus v ČSR: dokument: D.Holub, Vítězný lid, 1949; týdeníky. Proticírkevní propaganda: P.Freiman, Běda tomu, skrze něhož pokušení přichází, 1950; H.Huška, Blahoslavení pokojní, 1963; L.Jakeš, FZ Babice, 1981. Mezinárodní vztahy: Seebohm, 1961; J.Kořán, Ochránci, 1961; E.Kaněra, Malá neznámá země, 1966. Hraný film: J.Krejčík, Ves v pohraničí, 1948; Frona, 1954; K.Kachyňa, Dnes večer všechno skončí, 1954; J.Kádár – E.Klos, Únos, 1952; Hudba z Marsu, 1955. Dar filmařů k IX.sjezdu KSČ: B.Zeman, Pan Novák, 1949. 10. ČSR – komedie ve službách režimu: J.Kádár – E.Klos, Hudba z Marsu, 1955; B.Zeman, Dovolená s Andělem, 1952, Anděl na horách, 1955. Pohádky: B. Zeman, Pyšná princezna, 1952; M.Frič, Princezna se zlatou hvězdou na čele, 1959. Dobrodružný žánr: K.Kachyňa, Král Šumavy, 1959; V.Jasný, Zářijové noci, 1957; J.Polák, Smrt v sedle, 1958. Špionážní filmy Z.Brynych, Smyk, 1960; . Výchova nového člověka: J.Mach, Slovo dělá ženu, 1952. Normalizace: J.Balík, Jeden stříbrný, 1976; Atomová katedrála, 1984; V.Trapl, Tobě hrana zvonit nebude, 1975; Vítězný lid, 1977. Historie jako prostředek ideologického formování: O.Vávra, Husitská trilogie; Dny zrady – Sokolovo – Osvobození Prahy. 11. Československá televize – přesun akcentu a nové paradigma: autiovizuální propaganda v soukromí – zpravodajství, publicistika, zábava. Tvorba „událostí“ z vnitrostranických akcí KSČ (sjezdy) a propagandistických projektů (pětiletek), určených k brzkému zapomenutí. Dramatická tvorba: adaptace osvědčených titulů, původní dram.tvorba mezi propagandou a únikem. Seriály: Tři chlapi v chalupě; od Jaroslava Dietla k Majoru Zemanovi. 12. Televize jako producentka i distributorka dezinformací – od reflexe roku 1968 po výrobu falešných argumentů (např. Tajemství Černého jezera). Spolupráce s NDR – vytváření falešného obrazu vnějšího nebezpečí. 13. Diskuse o přednesené látce.
Literature
  recommended literature
 • GOEBBELS, Joseph. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda : komentovaný překlad vybraných projevů. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 2002, 113 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-206-0603-3.
 • BITTMAN, Ladislav. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000, 358 s., [16] s. obrazových příloh. ISBN 80-204-0843-6.
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 475 s., [72] s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2041-3.
 • NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k~pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1.vyd. v~nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002, 285 s. ISBN 80-7331-909-8.
 • CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev: studijní literatura pro učitele marxismu-leninismu a aspiranty společenskovědních oborů. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982, 356 s.
 • KOPAL, Petr a Petr BLAŽEK. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 406 s. ISBN 80-7106-667-2. KOPAL, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 350 s. ISBN 978-80-87211-34-2.
 • HEYDUK, Miloš a Miloš FIALA. Barrandov pod vlajkou hákového kříže. Vyd. 1. Mnichovice: BVD, 2007, 165 s. ISBN 978-80-87090-08-4.
 • LEISER, Erwin. "Deutschland, erwache!": Propaganda in Film des Dritten Reiches. 1. Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1968, 155 s.
 • SMETANA, Miloš. Televizní seriál a jeho paradoxy. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 176 s. ISBN 80-85866-60-9.
 • VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011, 192 s. ISBN 978-80-7452-015-0.
 • KOPAL, Petr a Petr BLAŽEK. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 406 s. ISBN 80-7106-667-2. KOPAL, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 350 s. ISBN 978-80-87211-34-2.
 • KUROČKIN, Pavel Konstantinovič. Komunistická propaganda: otázky teorie a metodiky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977, 338 s
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s ukázkami.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2014/DAAZX56