DAAZX68 French

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/4/4. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Jana Glombíčková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:00 107, Tue 12:00–13:30 UCEBNA_2, Wed 8:30–10:00 107, Wed 8:30–10:00 107, Wed 10:15–11:45 107, Wed 10:15–11:45 107, Thu 14:30–16:00 UCEBNA_2
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX68 French )
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Syllabus (in Czech)
 • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
 • Překlady úryvků z divadelních her nebo filmů
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
 • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
 • Recenze, články
Literature
 • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
 • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin, 2015. ISBN 978-2-200-26309-6. info
 • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert, 2009. ISBN 978-2-84902-652-6. info
 • ANOUILH, J. L’Invitation au château. Gallimard, 2012. ISBN 978-2-07-035804-5. info
 • FEYDEAU, G. La puce à l’oreille. L’avant-scène théâtre, 2012. ISBN 978-2-7498-1193-2. info
 • GENET, J. Les Bonnes. Gallimard, 2012. ISBN 978-2-7011-5450-3. info
 • HAÏM, V. Jeux de scènes. L’avant-scène théâtre, 2013. ISBN 978-2-7498-1264-9. info
 • IONESCO, E. La cantatrice chauve. Gallimard, 1954. ISBN 2-07-036236-1. info
 • MOLIÈRE. L'Avare, le Misanthrope, Le Bourgeois gentilhomme. Maxi Poche Classiques français Paris, 1993. ISBN 978-2-87714-137-6. info
 • NOTHOMB, A. Hygiène de l’assassin. Albin Michel S.A., 1992. ISBN 978-2-253-11118-4. info
 • RIBES, JM and R TOPOR. Batailles. Acte Sud, 2009. ISBN 978-2-7427-8573-5. info
 • REY, A and S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert, 1997. ISBN 2-85036-479-7. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů 2 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DAAZX68