DAAZX68 French

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Jana Glombíčková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 107, Wed 10:15–11:45 107, Wed 12:00–13:30 107, Fri 8:30–10:00 107, Fri 10:15–11:45 107
 • Timetable of Seminar Groups:
DAAZX68/Z: Fri 8:30–10:00 107, J. Glombíčková, začátečníci
DAAZX68/MP: Wed 10:15–11:45 107, J. Glombíčková, mírně pokročilí
DAAZX68/SP: Mon 10:15–11:45 107, J. Glombíčková, středně pokročilí
DAAZX68/P: Wed 12:00–13:30 107, J. Glombíčková, pokročilí
DAAZX68/MH: Fri 10:15–11:45 107, J. Glombíčková, 2.ročník Ateliéru muzikálového herectví
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX68 French )
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech jazykových úrovní podle SERR. 1.Začátečníci, 2.Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 3.Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 4. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je: - osvojení a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - shrnout odborný text - sdělovat informace ze svého oboru - formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu - hodnotit inscenace a umělecké výkony - diskutovat, argumentovat na dané téma
Syllabus (in Czech)
 • Záznamy divadelních představení na francouzských scénách (DVD)
 • Krátkometrážní filmy frankofonní produkce
 • Divadelní texty v originále
 • Články, recenze, kritiky
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Gramatika
Literature
 • http://www.tv5monde.com/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
 • http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_196286/metiers-de-la-scene?idDossierParent=p1_196315
 • http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/doc_pedagogie/espace_eaf/cours/genres/theatre_lexique.htm
 • Pravdová, Pravda: Francouzština nejen pro samouky, LEDA 2007. info
 • Lescure, R., Gadet, E., Vey, P.: Le Nouvel entraînez-vous DELF A1. CLE International/Sejer, Paris 2005. info
 • Lescure, R., Gadet, E., Vey, P.: Le Nouvel entraînez-vous DELF A2. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
 • Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le Nouvel entraînez-vous DELF B1. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
 • Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le Nouvel entraînez-vous DELF B2. CLE International/Sejer, Paris 2006. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast (70%). Semestrální klasifikovaný zápočet.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DAAZX68