DAAZX37 Theoretical and practical aspects of artistic translation

Faculty of Theatre
Winter 2016
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Wolfgang Spitzbardt (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 16:15–17:45 405
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednáška chce nastínit teorii překladu, zejména uměleckého, na základě tvůrčího pojetí slova, vypracovat společné rysy jazykového, překladatelského a divadelního aktu v porovnání s jinými teoriemi překladu. Kromě toho se bude věnovat některým důležitým momentům historického vývoje uměleckého překladu a konečně dávat praktické podněty pro překládání zejména divadelních her. Přednáška je určená především studentům Divadelní dramaturgie a režie jakož i studentům RTDS a doktorandům.

Syllabus (in Czech)
 • - úvod: proč taková přednáška na DIFA JAMU, podcenění význam překladání vůbec, um. překl. obzvlášť, výnam pro diadelní tvorbu - zmatení jazyků Babel - biblický příběh a jeho histor. a linguistický význam: univerzální jazyk?- latina? Esperanato? Sovětská pseudoruština? Globalisační Basic english?, nesmysl stanovení takového světového metajazyku - překládání základní prapůvodní proces v existenci světa -Jazykové čeledi - Teorie strukturalistické a jejich meze a nedostatky - Lipská translační lingustika (fundamental. strukturalismus) . Circle linguistique de Prague - Strukturalismus "s lidskou tváři", Jakobsonův model komunikace, apl. na překlad. proces - Stylizace ústního vypravění u Hrabala a její realizace v NJ - Jiří Levý a Anton Popovič - výlet: co je vědecké?,tvůrčí svoboda, hebrejské a řecké poznávání, analýza - syntéza, - Na začátku bylo slovo: předbiblické, hebrejské a řecké pojetí slova, důsledky v současnosti - "O znacích znaků pro znaky" -Livius Andonicus, Luther,Herder a Goethe, Novalis, Humboldt - Franz Rosenzweig,W. Benjamin, Heidegger, Levinas (teoretické úvahy o překladání - Jazyk a divadlo: překládání jako zákl. proces divadelní tvorby (i tzv. nonverbální, specifika překládání divadelních her
Literature
 • Spitzbardt, Wolfgang, Das schöpferische Wort-Tvůrčí slovo, JAMU, Brno 2007. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Role překládání ve výuce cizích jazyků obecně a zvláště na Divadelní fakultě JAMU, in: Přednášky o divadle a umění, JAMU, Brno 2007,. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Jazyk a divadlo, in: Tendence v současném myšlení o divadle, JAMU, Brno 2010,. info
 • Kirsch, R., Das Wort und seine Strahlung, Berlin und Weimar 1976,. info
 • Popovič, Anton, Übersetzung als Kommunikation, Darmstadt, 1981,. info
 • Popovič, Anton, Teória umeleckého prekladu, Tatran, Bratislava, 1975. info
 • Spurwechsel-Ein Film vom Übersetzen, Projektgruppe, 2003. info
 • Dedecius, Karl, Vom Übersetzen, suhrkamp tb, 1986. info
 • Benjamin, Walter, Die Aufgabe des Übersetzers, in: Schriften, Bd. I, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977. info
 • Benjamin Walter, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Bd.II, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1977. info
 • Heidegger, Martin, Der Satz vom Grund, 12. und 13. Vorlesung, Pfullingen (Neske) 1957. info
 • Rosenzweig, Franz, Die Schrift und Luther, in: Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin: Schocken 1936. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zápočet za účast
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DAAZX37