DRTL406 Audio-visual project III

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ406 Audio-visual project III )
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního hraného audiovizuální díla, se stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou, režijní a dramaturgickou zkušenost.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen spolu s realizačním týmem vytvořit kvalitní krátký hraný film. Aplikuje své scenáristické znalosti a režijní vize v rámci konkrétní tvůrčí spolupráce na realizaci scénáře i při postprodukci. Student zároveň dokáže vytvořit a aplikovat nosnou dramaturgickou koncepci, jejíž funkčnost ověří při realizaci, postprodukci a prezentaci díla. Studenti jsou schopni vytvořit scenáristické a dramaturgické reflexe své zkušenosti, analyzovat proces tvorby.
Syllabus (in Czech)
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. realizační koncepce 3. natáčecí plán 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe 8. dramaturgické zhodnocení
Literature
  • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
  • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
  • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
  • REA, Peter W. and David K. IRVING. Producting and directing the short film and video. 4th ed. USA: Focal Press, 2010. 424 pp. ISBN 978-0-240-81174-1. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Assessment methods (in Czech)
LS klasifikovaný zápočet na základě realizovaného scénáře (DVD, písemné reflexe vlastní práce a písemných dramaturgických posudků všech vzniklých krátkých filmů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DRTL406