DRTL406 Audio-visual project III

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11:00–14:00 413
Prerequisites (in Czech)
Autorská důslednost, schopnost analýzy a reflexe, schopnost komunikace a vůle k týmové práci. Základní dovednosti v oblasti práce s audiovizuální záznamovou a postprodukční technologií.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního hraného audiovizuální díla, se stopáží 15 min. Student je scenáristou i režisérem svého filmu. Zároveň je dramaturgem díla některého ze svých kolegů. Získá tak paralelní tvůrčí scenáristickou, režijní a dramaturgickou zkušenost.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen spolu s realizačním týmem vytvořit kvalitní krátký hraný film. Aplikuje své scenáristické znalosti a režijní vize v rámci konkrétní tvůrčí spolupráce na realizaci scénáře i při postprodukci. Student zároveň dokáže vytvořit a aplikovat nosnou dramaturgickou koncepci, jejíž funkčnost ověří při realizaci, postprodukci a prezentaci díla. Studenti jsou schopni vytvořit scenáristické a dramaturgické reflexe své zkušenosti, analyzovat proces tvorby.
Syllabus (in Czech)
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. realizační koncepce 3. natáčecí plán 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe 8. dramaturgické zhodnocení
Literature
  • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
  • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
  • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
  • REA, Peter W. and David K. IRVING. Producting and directing the short film and video. 4th ed. USA: Focal Press, 2010. 424 pp. ISBN 978-0-240-81174-1. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky:
Projekt
Diskuze, samostatná práce studentů, vypracování dramaturgických posudků, autorská reflexe, kritické myšlení,interpretace, práce s textem. Projektová výuka, praktická realizace scénáře. Individuální konzultace s vedoucím projektu, skupinová a kooperativní výuka, práce s obrazem, s video záznamem.

Assessment methods (in Czech)
LS klasifikovaný zápočet na základě realizovaného scénáře (DVD, písemné reflexe vlastní práce a písemných dramaturgických posudků všech vzniklých krátkých filmů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DRTL406