DRAL201 Art directing and dramaturgy IV

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/0/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 104
Prerequisites (in Czech)
nejsou
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na předmět principy režie a dramaturgie je cílem této přednášky představit významné dramaturgické koncepce, režijní osobnosti i činoherní inscenace v českém divadle od roku 1970 do současnosti s přihlédnutím jejich výstavbovým principům a k problematice jejich slohového vývoje. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Syllabus (in Czech)
 • Přednáškový cyklus reflektuje některé klíčové osobnosti české činoherní režie 60. - 90. let v sérii monografických přednášek, zároveň se pokouší pojmenovat obecnější vývoj režijních stylů a postupů při práci s dramatickými texty v tomto období. Základní témata - Režírovaný herec Činoherního klubu (Ladislav Smoček, Jan Kačer) - Miroslav Macháček - poslední mohykán velké činohry? - Evald Schorm mezi velkými a malými scénami - (Ne)šťastná vyhnanství 70. a 80. let (Jan Kačer, Jan Grossman, Alois Hajda, miloš Hynšt) - Hana Burešová mezi patosem a hravostí - Plný prostor Petra Lébla - Postmoderní romantik Jan Antonín Pitínský - Duchovní grotesky Jana Nebeského
Literature
  required literature
 • Drozd, David: Přeměřování vzdáleností. Proměny poetiky české režie v 890. letech a režie Petra Lébla. Divadelní revue 3/2015, s. 99-113.
  recommended literature
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Srba, Bořivoj: Umění režie. K tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta. Brno: JAMU, 1996.
 • Tichý, Zdeněk A. a kol.: Ivan Rajmont. Praha: Pražská scéna, 2005.
 • O současné české režii 2. Praha: Divadelní ústav, 1983.
 • Zdráhal, Dušan: Režijní profil Aloise Hajdy II. Inscenační tvorba z let 1972–1991. Brno: JAMU, 2016.
 • Smoláková, Vlasta (ed.): Fenomén Lébl 2. Praha: Divadelní ústav 2005.
 • Denemarková, Radka: Evald Schorm – sám sobě nepřítelem. Praha: Nadace Divadla na zábradlí, 1998.
 • Smoláková, Vlasta (ed.): Fenomén Lébl. Praha: Pražská scéna 1996.
 • Hořínek, Zdeněk: Burešová, Otčenášek. Divadelní revue 1/2011, s. 63-76.
 • J. A. Pitínský. Praha: Pražská scéna, 2001.
 • Macháčková, Kateřina: Téma Macháček. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010.
 • Činoherní klub 1965-2005. Praha: Činoherní klub, 2006.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DRAL201