DRAL201 Art directing and dramaturgy

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 104, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRAZ201 Art directing and dramaturgy )
nejsou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na předmět principy režie a dramaturgie je cílem této přednášky představit významné dramaturgické koncepce, režijní osobnosti i činoherní inscenace v českém divadle od roku 1970 do současnosti s přihlédnutím jejich výstavbovým principům a k problematice jejich slohového vývoje.
Syllabus (in Czech)
 • V přednášce bude konkrétně pojednáno o následujících souborech, režisérech a inscenacících: - Metaforické divadlo faktu - Studio Ypsilon - Divadlo Husa na provázku: divadlo tří režisérů (P.Scherhaufer, Z. Pospíšil, E.Tálská) a jednoho mima (B.Polívka) - Činoherní studio Ústí nad Labem ( E.Schorm, I. Rajmont, J.Pokorný) - Cesta k autorskému divadlu - HaDivadlo (S.Vála, A. Goldflam) - Společné projekty studiových divadel Cesty, Rozrazil - Generace let 90. - P.Lébl, J.A. Pitínský, V. Morávek, J. Nebeský Přednáškový cyklus vyústí v celkové zhodnocení problematiky české divadelní režie a dramaturgie v 2. polovině XX. století.
Literature
  required literature
 • Kovalčuk, J. Téma: autorské divadlo. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-61-6. info
  recommended literature
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Srba, B.: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!, Brno 2010. info
 • LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Depeše na kolečkách. Brno: JAMU, 2011
 • ROUBAL, Jan. Divadlo jako pocitový deník. Analýza a rekonstrukce inscenace HaDivadla Bylo jich 5 a půl (1982?1986) (Theatre as Sensational Diary. Analysis and Reconstruction of the HaDivadlo performance They were five and a half of them (1982-1986)). In Divadlo jako pocitový deník. Analýza a rekonstrukce inscenace HaDivadla Bylo jich 5 a půl (1982?1986). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 224 pp. ISBN 978-80-7460-004-3. info
 • OSLZLÝ, Petr and Kateřina FOJTÍKOVÁ. Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň (Eva Tálská or Death and Horse with Me). In Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. Praha: Pražská scéna, 2011, 379 pp. Režie, 12. ISBN 978-80-86102-64-1. info
 • DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku (The Long Nosed Tales (Analysis and Reconstruction of Performance of Eva Tálská at the Theatre Goose on a String)). In Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 236 pp. ISBN 978-80-7460-005-0. info
 • KOVALČUK, Josef and Petr OSLZLÝ. SPOLEČNÝ PROJEKT Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon CESTY (KŘIŽOVATKY, JÍZDNÍ ŘÁDY, SETKÁNÍ) ? Dokumentace a rekonstrukce projektu (The Join Project of Theatre on the Edge, Theatre on a String, HaTheatre and Ypsilon Studio ROADS (Crossroads, Timetables, Encounters). Documentation and Reconstruction of the Project). In SPOLEČNÝ PROJEKT Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon CESTY (KŘIŽOVATKY, JÍZDNÍ ŘÁDY, SETKÁNÍ) ? Dokumentace a rekonstrukce projektu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 316 pp. ISBN 978-80-7460-003-6. info
 • OSLZLÝ, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985) (Commedia dell´arte by the Theatre Goose on a String (1974-1985)). In Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). Brno: JAMU, 2010, 284 pp. ISBN 978-80-86928-88-3. info
 • HANÁKOVÁ, Klára. Na Pohádku máje: analýza a rekonstrukce inscenace Zdeňka Pospíšila v Divadle na provázku. (On The May Tale: Analysis and Reconstruction of Zdeněk Pospíšil´s Performance at the Theatre Goose on a String.). In Na Pohádku máje: analýza a rekonstrukce inscenace Zdeňka Pospíšila v Divadle na provázku. Brno: JAMU, 2010, 135 pp. ISBN 978-80-86928-86-9. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DRAL201