DRAL402 Project Seminar

Faculty of Theatre
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (lecturer)
doc. Břetislav Rychlík (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování bakalářského stupně dramaturgie nebo příbuzného oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je připravit studenty pro samostatnou práci na inscenaci dramatického textu nebo divadelního scénáře. Výstupem bude volba titulu nebo tématu a připravená dramaturgická koncepce zvoleného textu či scénáře.
Syllabus (in Czech)
 • - Koncepční diskuse nad zvoleným tématem. - Volba tématu a hledání možností jeho uchopení a ztvárnění. - Tvorba scénáře nebo úprava dramatického textu. - Tvorba inscenační koncepce režijního projektu. - Diskuse nad volbou titulů pro školní divadelní studio Marta na následující sezónu. - Tvorba dramaturgického plánu školního divadelního studia Marta na následující sezónu. - Příprava režijní koncepce zvoleného titulu, na jehož realizaci se bude student podílet.
Literature
  required literature
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. info
  recommended literature
 • Srba, B.: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!, Brno 2010. info
 • DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku (The Long Nosed Tales (Analysis and Reconstruction of Performance of Eva Tálská at the Theatre Goose on a String)). In Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 236 pp. ISBN 978-80-7460-005-0. info
 • Kovalčuk, J., Oslzlý, P. Společný projekt Cesty. JAMU, Brno. 2011
  not specified
 • Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu. Divadelní ústav, Praha 2001. info
 • Josef Kovalčuk: Téma: autorské divadlo. JAMU, Brno 2009. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2018/DRAL402