DAALX08 Theory and Methods of Acting

Faculty of Theatre
Summer 2018
Extent and Intensity
2/1/1. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAAZX08 Theory and Methods of Acting )
Praktické obeznámení se základními přístupy k herecké tvorbě
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na předchozí semináře, zabývající se teorií a reflexí divadelní, zvláště pak herecké tvorby. Jeho cílem je vytvořit přehledný obraz teorií a metod herecké tvorby, jak se historicky vytvářely až do současnosti, vybudovat schopnost teoreticky nahlížet hereckou tvorbu z různých možných hledisek a v důsledku pak i reflektovat a dávat impulsy vlastní herecké práci. Předmět buduje také schopnost formulovat východiska a otázky diplomové práce.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti získají široký přehled o nejvýznamnějších teoriích a metodách herecké tvorby, budou schopni odborně reflektovat herecký výkon, lépe vědomě stimulovat rozvoj vlastní herecké umělecké tvorby. Bezprostředně vědomosti využijí i při psaní diplomové práce a reflexe absolventského výkonu.
Syllabus (in Czech)
 • Prostřednictvím přednášek, cvičení a diskusí jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími teoriemi a metodami herecké tvorby tak, aby je mohli dále prakticky (divadelní projekty) a teoreticky (seminární a diplomové práce, reflexe vlastních profesních aktivit) využívat jak ve škole, tak i při dalším profesním růstu. Sylabus: 1 - Základní problémy kompozice hereckého projevu 2 – Slovo na jevišti – historický přehled a český kontext 3 - Commedia dell´arte 4 - Diderot a „herectví představování“ 5 - Stanislavského Systém herecké práce I. 6 - Stanislavského Systém herecké práce II. 7 - Stanislavského Systém herecké práce III. 8 - Ruská divadelní avantgarda /Mejerchold, Vachtangov/ 9 - Francouzská divadelní reforma 10 - Michail Čechov I. 11 - Michail Čechov II. 12 - Bertolt Brecht 13 - Jerzy Grotowski 14 - Lee Strassberg 15 – Declan Donnellan
Literature
 • Boleslavskij R.: Herectví, Praha 1948. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Čechov, M.: O herecké technice. Divadelní ústav Praha 1996. info
 • Diderot o divadle, Praha 1950. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1996. info
 • Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava 2003. info
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Stanislavského metoda herecké práce, zpracoval R.Lukavský, Praha 1978. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Vinař J.: Elementy herectví, Praha 1999. info
 • Vostrý, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1991. info
 • Vostrý J.: Zdeněk Štěpánek - Herec a dějiny, Praha 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet, pro studenty hereckých oborů státní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2018/DAALX08