DRAL205 Modern drama

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 406
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRAZ205 Modern drama )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit studenty se základními tendencemi moderního dramatu na základě analýzy konkrétních dramatických textů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování přemětu schopen zařadit probíraný dramatický text do kontextu světového dramatu, popsat základní žánrové a stylové charakteristiky dané hry, podrobně analyzovat hlavní témata a motivy a vytvořit na základě analýzy vlastní dramaturgicko-režijní koncepci.
Syllabus (in Czech)
 • Studenti dramaturgie a režie by se v průběhu tohoto semináře měli důkladně seznámit se základními milníky moderního dramatu od pozdních děl Henrika Ibsena a Augusta Strindberga až po např. dílo Thomase Bernharda. Na základě studia dramatických děl a jejich inscenační tradice by měli být obeznámeni s dílem autorů zastupujících hlavní proudy dramatu dvacátého století (např. Pirandello, Dürrenmatt, Brecht, Beckett, Ionesco, Pinter, Handke). Předpokládá se aktivní účast v semináři, vypracování referátů a závěrečné seminární práce. Osnova pro letní semestr: Samuel Beckett: Šťastné dny, Poslední páska, Konec hry, Všichni, kdož padají. Jean Genet: Balkon, Služky. Slawomir Mrožek: Na širém moři, Striptýz. Tadeusz Rozewicz: Kartotéka, Stará žena vysedává. Harold Pinter: Narozeniny, Správce, Návrat domů, Zrada. Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové, Stalo se v zoo. Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího; John Osborne: Ohlédni se v hněvu. Friedrich Durrenmatt: Herkules a Augiášův chlév, Romulus Velký, Návštěva staré dámy, Frank Pátý, Fyzikové. Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss, Náměstí hrdinů, dramolety. Peter Handke: Kaspar, Spílání publiku
Literature
  required literature
 • Hořínek, Zdeněk - Cesty moderního dramatu (Praha, 1995). info
  recommended literature
 • CEJPEK, Václav and Karolína STEHLÍKOVÁ. Ipse ipsa Ibsen : sborník ibsenovských studií. In Gaupe. Vyd. 1. Soběslav: Elg. 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. 2006. info
  not specified
 • Augustová, Zuzana: Thomas Bernhard. Brno 2003. info
 • Esslin, Martin - The Theatre of the Absurd (New York, 1961). info
 • Pinter, Harold: Návrat domů in: Anglické absurdní divadlo. Praha, Orbis 1966. info
 • STYAN, J.L.: ČERNÁ KOMEDIE, PŘEKLAD FR.VRBA, PRAHA (ORBIS) 1967. info
 • Styan, J.L.: Modern Drama in Theory and Practice (Vol 1-3). Cambridge 1983. info
 • Styan, J.L.: Prvky dramatu. Praha 1964. info
 • TRTÍLEK, Pavel. Specifika francouzského absurdního divadla. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění. 182 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-97-5. 2011. info
 • CEJPEK, Václav. Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda (The Black Angel). In Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda. Brno: JAMU Brno. ISBN 80-85429-15-2. 1994. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář s rozpravou nad připravenou analýzou.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě práce v semináři a dodaných seminárních prací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DRAL205