Počet výsledků: 130

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Klavírní pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Pospíšilová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj hudebnosti předškolního dítěte se zaměřením na přípravnou klavírní hru

Rajičová, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Absolventský projekt - Hra na klavír, instruktivní lit.

Rajičová, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Uplatnění pedagogických principů J. A. Komenského v klavírní výuce

Raková, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

Raková, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Klavírní škola Bettiny Schwedhelm „Klavierspielen mit der Maus“ (Hra na klavír s myší) se zaměřením na 2. díl

Romašova, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - absolventský projekt

Romašova, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Tvůrčí cesta Vladimira Skuratovského se zaměřením na klavírní cyklus „Album pro děti''

Ručková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol

Ručková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon dne 13. 4. 2017

Sečkářová, Jaroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Klavír hrou - nový předmět vyučovaný na Základní umělecké škole Hodonín

Sečkářová, Jaroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

Sikorová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Sikorová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Klavíristova hra na pódiu se zaměřením na stres a nervozitu

Sochorová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 26. 1. 2018

Sochorová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2018

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretace nokturen Johna Fielda

Studená, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: V. Novák - pedagogická a interpretační analýza klavírního cyklu Mládí

Studená, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

Svobodová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Svobodová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj klavírní improvizace u žáků ZUŠ se zaměřením na výuku hry podle akordických značek

Ševčíková, Petra Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019