Počet výsledků: 130

Obor/plán
HF - Hudební umění: Klavírní pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Bubleová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Pedagogické přístupy k základům klavírního vyučování

Bubleová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

Cupáková, Olena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Absolventský výkon ze dne 25. 1. 2019

Cupáková, Olena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Obecný přínos ruské a ukrajinské metodiky v čtyřruční hře na klavír

Czajkowská, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Synkreze teorie a praxe v klavírní pedagogice na základním stupni uměleckého vzdělávání

Czajkowská, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

Černíková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Absolvetský výkon ze dne 25. 1. 2019

Černíková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Metoda Barbary Lister-Sink a její přínos při výuce na ZUŠ

Dehnerová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Janina Garścia a její instruktivní tvorba pro klavír se zaměřením na sonatiny

Dehnerová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

Dudová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

Dudová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Miniatury Eduarda Douši v elementární klavírní výuce

Ďurčanská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - absolventský projekt

Ďurčanská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2022

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Rozvíjení polyfonní hry v klavírní výuce na ZUŠ

Dvořák, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora

Dvořák, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

Dvořáková, Katrin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Josef Proksch, jeho klavírní škola a srovnání se současnou metodikou

Dvořáková, Katrin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Entrová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Entrová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Výuka klavírní hry na Taneční konzervatoři Brno