Počet výsledků: 130

Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Klavírní pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Hrbáčková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Hrbáčková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Friedrich Wieck - život a odkaz německého klavírního pedagoga

Hrubecká, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Hrubecká, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2017

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Hledání harmonie mezi hudbou a slovem

Jakabová, Jindra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Klavírní školy pro dospělé začátečníky

Jakabová, Jindra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - interpretační výkon ze dne 25.1.2013

Janoušková Heinrichová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující rozvoj hudebnosti a kreativity žáků klavírní třídy

Janoušková Heinrichová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2016

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 29.1.2016

Juráňová Rejnartová, Henrieta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

Juráňová Rejnartová, Henrieta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Výtvarné inspirace v klavírní výuce na Základních uměleckých školách

Kimlerová, Elen

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Práce tanečního korepetitora na ZUŠ.

Kimlerová, Elen

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Absolventský projekt ze dne 24.1.2020

Krausová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Čtyřruční hra jako jedna z forem komorní hry

Krausová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

Kurcová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 23. 1. 2015

Kurcová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: J. A. Štěpán a jeho klavírní tvorba využitelná na ZUŠ

Ludvíčková, Anna-Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014

Ludvíčková, Anna-Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Skladby polských skladatelů 20. století v počáteční výuce hry na klavír

Marušníková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Marušníková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavírní pedagogika
Bakalářská práce: Interpretační výkon ze dne 24.1.2014