Jak byly údaje získány.

Hra na hoboj (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082HOL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40082HOZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102HOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60152ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340NAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 75 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 75 %
HF:H60185NDZ Komorní hra I • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 25 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 25 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 25 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 25 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 25 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 25 %
3. semestr
HF:H40088HOL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H40088HOZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105HOL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60105HOZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 5. 2021 11:17

Všechny obory fakulty