Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RIEGER, Lukáš. Stanislavsky tradition in teaching Acting at JAMU. In The S Word: Stanislavsky's Last Words. 2022.
 2. 2021

 3. RIEGER, Lukáš a Aleš BERGMAN. Hradecká divadelní konzervatoř: obor činoherní herectví. Hradec Králové: Impuls: Centrum uměleckých aktivit, 2021.
 4. 2018

 5. RIEGER, Lukáš. Nástin tvůrčích postupů divadelního souboru Buranteatr. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 185-194. ISBN 978-80-7460-139-2.
 6. 2016

 7. RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0.
 8. 2014

 9. RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7331-324-1.
 10. 2011

 11. RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 3, 5 s. ISSN 0862-5409.
 12. 2006

 13. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví. In O přesahu v herectví. Brno: JAMU Brno, 2006. 200 s. ISBN 80-86928-15-2.
 14. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2.
 15. 2005

 16. RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005.
 17. 2004

 18. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. In O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Brno: JAMU Brno, 2004. 250 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2023 00:00