Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RIEGER, Lukáš. Stanislavsky tradition in teaching Acting at JAMU. In The S Word: Stanislavsky's Last Words. 2022.
  webové stránky konference
  Název česky: Tradice Stanislavského ve výuce herectví na JAMU
  Název anglicky: Stanislavsky tradition in teaching Acting at JAMU
  RIV: Prezentace na konferencích. angličtina. Česká republika.
  Rieger, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: stanislavsky; JAMU; teaching of acting
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 27. 3. 2023 13:02.
 2. 2021

 3. RIEGER, Lukáš a Aleš BERGMAN. Hradecká divadelní konzervatoř: obor činoherní herectví. Hradec Králové: Impuls: Centrum uměleckých aktivit, 2021.
  Odkaz na anotaci workshopu na webu pořadatele
  čeština.
  Změnil: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., učo 5142. Změněno: 13. 2. 2023 23:14.
 4. 2018

 5. RIEGER, Lukáš. Nástin tvůrčích postupů divadelního souboru Buranteatr. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 185-194. ISBN 978-80-7460-139-2.
  Název anglicky: Outline of the Buranteatr's Creative Procedures
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Rieger, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Buranteatr; Brno theatre; acting; art education

  Změnil: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 5807. Změněno: 14. 4. 2019 23:26.
 6. 2016

 7. RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0.
  Změnil: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., učo 5142. Změněno: 14. 12. 2017 10:49.
 8. 2014

 9. RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7331-324-1.
  Změnil: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., učo 5142. Změněno: 11. 5. 2018 07:35.
 10. 2011

 11. RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 3, 5 s. ISSN 0862-5409.
  Název anglicky: The Crisis of Czech Acting According to Scenology
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: scenology; Jaroslav Vostrý; theatre acting; theory of acting

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 12. 2006

 13. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví. In O přesahu v herectví. Brno: JAMU Brno, 2006. 200 s. ISBN 80-86928-15-2.
  Název anglicky: On Transcendence in Acting
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština.
  Klíčová slova anglicky: acting; theological hermeneutics; theatre antropology; spiritual excersices

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
 14. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2.
  Digitalizovaný dokument
  Změnil: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., učo 5142. Změněno: 14. 12. 2017 10:47.
 15. 2005

 16. RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005.
  Změnil: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., učo 5142. Změněno: 11. 5. 2018 07:54.
 17. 2004

 18. RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. In O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Brno: JAMU Brno, 2004. 250 s.
  Název anglicky: The Transcedence in Acting: The Christian Hermeneutic of Theatre Antropology According to Ignatius from Loyola Exercises
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština.
  Klíčová slova anglicky: acting; drama in education; research project; game

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
Zobrazeno: 10. 6. 2023 20:31