CHMELOVÁ, Věra. Hudební pomůcky a jejich využití v improvizaci a elementární skladbě. In Kolektiv autorů. Podněty k didaktikám pro práci s žáky s SVP v uměleckém vzdělávání. Hudební obor. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. "D-52"-"D-65", 14 s. ISBN 978-80-261-0916-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hudební pomůcky a jejich využití v improvizaci a elementární skladbě
Název anglicky The Music Tools and Their Application in the Improvisation and Fundamental Composition
Autoři CHMELOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Plzeň, Podněty k didaktikám pro práci s žáky s SVP v uměleckém vzdělávání. Hudební obor. od s. "D-52"-"D-65", 14 s. 2020.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Podněty k didaktikám
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-80-261-0916-7
Klíčová slova anglicky didactical music tools; improvisation; composition; music imagination; Christmas improvisatory tools; improvisatory fairy tale; visual materials; music games
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 23. 4. 2021 17:38.
Anotace
Článek popisuje různé hudební pomůcky, které používají žáci ZUŠ k improvizaci a elementární skladbě. Postupně se žáci seznamují s pomůckami a jejich využitím ve vlastní tvorbě, jsou zapojováni do improvizačních pohádek, používají ve výuce vybrané obrazové materiály a rozvíjí svou tvořivost a hudebně teoretické schopnosti pomocí hudebních her.
Anotace anglicky
The article decsribes various music tools, which are used by pupils from elementary music schools to the improvisation and the fundamental composition. The pupils are step by step familiarized with tools and their application in their own creations. They are connected to the improvisation´s fairy tales, they use chosen visual materials and develop personal creativity and music theoretical abilities using the music games during their education.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 15:17