RYCHLÍK, Břetislav. Sestup ke kořenům. Divadlo jako hledání jedinečnosti lidské identity. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019. 264 s. ISBN 978-80-7460-164-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sestup ke kořenům. Divadlo jako hledání jedinečnosti lidské identity
Název anglicky Descent to the Roots. Theater As a Search for Uniqueness of Human Identity
Autoři RYCHLÍK, Břetislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 264 s. 2019.
Nakladatel Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60400 6.4 Arts
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-164-4
Klíčová slova anglicky realisti drama; realist literature; theatre; Gazdina robe; National theatre Brno
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 10. 4. 2020 21:16.
Anotace
Publikace režiséra, dokumentaristy, publicisty, herce i scenáristy Břetislava Rychlíka umožňuje pomocí obrazů, analýz, reflexí a komentářů nahlédnout do průběhu vzniku i výsledných divadelních inscenací šesti textů realistického dramatu a literatury plus jednoho básnického dramatu. V celobarevném grafickém zpracování Michala Stránského obsahuje kromě vlastního režisérova výkladu množství kostýmních i scénických návrhů, fotografií z inscenací, plakátů i stránek z divadelních programů, recenzí a ohlasů v tisku. Součást knihy tvoří DVD s televizním záznamem unikátní Rychlíkovy inscenace Gazdina roba v Národním divadle Brno.
Anotace anglicky
The publication of director, documentary filmmaker, publicist, actor and screenwriter Břetislav Rychlík, through his pictures, analyzes, reflections and commentaries, gives an insight into the process of creation and theatre production results of six texts of realistic drama and literature plus one poetic drama. In full-color graphic design by Michal Stránský, the publication contains not only the director's own interpretation, but also a number of costume and scenic designs, photographs from productions, posters and pages from theater programmes, reviews and press responses. The book is supplemented with a DVD with a TV recording of Rychlík's unique production of Gazdina roba at the Brno National Theater.
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2022 17:43