VRBKOVÁ, Jitka. Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi. Divadelní revue. 2019, roč. 2019, č. 3, s. 7-22. ISSN 0862-5409.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi
Název anglicky Teatr 21: Theatre of Actors with Specific Abilities
Autoři VRBKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Divadelní revue, 2019, 0862-5409.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60400 6.4 Arts
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Divadelní revue (Czech Theatre Review) 2019 · no 2 - Summary
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova anglicky Theatre with specific actors; Teatr 21; political theatre; community theatre; theatre for life; Down syndrome; intellectual disability; disabled theater
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 6. 4. 2020 15:32.
Anotace
Studie „Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi“ vznikla na základě výzkumného pobytu ve varšavském divadle Teatr 21, které na profesionální bázi pracuje s herci s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra. Specifické možnosti herců vnímá nejen jako omezené schopnosti, s nimiž je nutno se vyrovnat, ale především jako výjimečné možnosti, které jsou pro divadelní umění inspirující. Studie nabízí vhled do fungování divadla i analýzu principů tvorby na základě zhlédnutých inscenací, divadelních zkoušek a rozhovorů s tvůrci. Využívá proto nejen odborné literatury a recenzí, ale také deníkových záznamů autorky z výzkumného pobytu. Celkové sdělení pak pramení ze střídání distancí, z nichž je na problematiku nahlíženo.
Anotace anglicky
The article is an outcome of a research stay at the Warsaw Teatr 21, which works on professional basis with actors with Down syndrome and autism spectrum disorder. Teatr 21 perceives the specific abilities of actors not as limited abilities that need to be overcome but rather as exceptional possibilities that inspire the performing arts. The article offers an insight into the functioning of the theater as well as an analysis of creative principles. Based on the personal experience with the productions, theater rehearsals and interviews with the artists, the article uses not only academic literature and reviews, but also the author's diary records from her research stay. The overall message then stems from the alternate positions from which the topic is approached.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2021 00:24