MORALES, Rodrigo. Kapitola Diktátoři a Studentská tisková agentura v knize TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech. In THAT WE WERE… Student sheets after 30 years. 1. vyd. Praha: Prakul Production, 2019. s. 390-395, 6 s. Takoví jsme byli... Studentské listy po 30 letech. Edice 1. Jeden svazek. ISBN 978-80-87737-45-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kapitola Diktátoři a Studentská tisková agentura v knize TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech
Název česky Kapitola Diktátoři a Studentská tisková agentura v knize TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech
Název anglicky Kapitola Diktátoři a Studentská tisková agentura v knize TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech
Autoři MORALES, Rodrigo.
Vydání 1. vyd. Praha, THAT WE WERE… Student sheets after 30 years. od s. 390-395, 6 s. Takoví jsme byli... Studentské listy po 30 letech. Edice 1. Jeden svazek. 2019.
Nakladatel Prakul Production
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Resumé- základní informace fotka autorů různých kapitol Recenze Resumé- základní informace fotka knihy Resumé - základní informace, Recenze Resumé- základní informace
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-80-87737-45-3
Klíčová slova česky Media-listopad 89- studentská stávka- dějiny-politika- diktatura- demokracie-disident
Klíčová slova anglicky Media-November 89- student strike-history-politics-dictatorship-democracy-dissident
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 29. 3. 2020 22:42.
Anotace
Kapitola Diktátoři a studentská tisková agentura v knize. O zkušenostech s bojem proti totalitě. TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech. Co mají společného lidé jako gurmán, scénárista a autor kuchařských bestsellerů Roman Vaněk, reportér a sportovní komentátor Míra Bosák, přední politický komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex Bohumil Pečinka, historik a poslanec PS ČR Pavel Žáček? Rodrigo Morales filmař a pedagog a řada dalších jmen? V době revoluce založili časopis Studentské listy, který ve statisícových nákladech vydávali další dva roky. Poutavou, ale i humornou formou nabízí tato kniha nejen fakta, ale i dosud nepublikované vzpomínky těchto lidí a jejich osobní pohled na zákulisí revoluce a život tehdejší společnosti. A nejen to! Kniha nabízí doposud knižně nevydané básničky a komentáře Karla Kryla, pravidelného přispěvatele Studentských listů, články a rozhovory s velkými osobnostmi tehdejší doby jako byli Miloš Forman, Ludvík Vaculík, Karel Kryl, Boris Jelcin a mnoha dalšími. 429 stran poutavého čtení doplňují tři desítky ilustrací, více než 140 fotografií včetně dvacítky dnes již legendárních fotografií, které v této knize zveřejňuje slavný fotograf Jan Šibík.
Anotace anglicky
What do people like gourmet, screenwriter and author of cooking bestsellers Roman Vaněk, reporter and sports commentator Míra Bosák, leading political commentator and Deputy Editor-in-Chief of Reflex weekly Bohumil Pečinka, historian and MP of the Czech Republic Pavel Žáček have in common? Rodrigo Morales filmmaker and teacher and many other names? At the time of the revolution they founded the journal Studentské listy, which they published in hundreds of thousands of costs for the next two years. In an engaging and humorous way, this book offers not only facts, but also unpublished memories of these people and their personal insight into the behind-the-scenes revolution and the life of society at that time. And not only that! The book offers previously unpublished poems and commentaries by Karel Kryl, a regular contributor to Student Papers, articles and interviews with great personalities of the time, such as Miloš Forman, Ludvík Vaculík, Karel Kryl, Boris Yeltsin and many others. 429 pages of eye-catching reading are supplemented by thirty illustrations, more than 140 photographs including twenty now legendary photographs published in this book by the famous photographer Jan Šibík.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 08:49