Představení studijního programu

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Základním cílem magisterského studia činoherní režie je pak vychovat samostatné režiséry - umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů, osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet, za pomoci všech složek divadelní syntézy, strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní. Po oba roky je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty.

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Cílem magisterského studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

 • Uplatnění absolventa

  ČINOHERNÍ REŽIE

  Absolventi magisterského studia mohou být:

  Divadelní režiséři (samostatně činný režisér v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

  Umělečtí ředitelé divadla (nebo umělecký šéf souboru)

  Režiséři v rozhlase nebo televizi

  režiséři mediálních projektů

  režiséři projektů mimo divadelní prostor (příroda, ulice, společenská obchodní centra, happeningy, pouliční divadlo, performance atd.)

  středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti činoherní režie, herectví

  možní uchazeči o doktorský studijní program v oboru Dramatická umění se specializací Činoherní režie

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Juraj Augustín

  Ivan Buraj

  Martin Čičvák

  Hana Mikolášková-Kovaříková

  Janka Ryšánek-Schmidtová

  DIVADELNÍ DRAMATURGIE

  Absolventi magisterského studia mohou být:

  divadelní dramaturgové (samostatně činný dramaturg v kterémkoliv typu profesionálního divadla)

  divadelní autoři, dramatici, libretisté… (samostatně činný autor dramatických textů)

  redaktoři odborného tisku (divadelní revue atp.)

  kulturní redaktoři v médiích (rozhlas, televize, internet)

  středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti dramaturgie, dějin a teorie divadla

  manažery v oblasti řízení divadla či divadelního souboru

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  David Drozd

  Vladimír Fekar

  Matěj Nytra

  Viktorie Knotková

  Kateřina Menclová

Základní údaje

Zkratka
Rez_Dram:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
12
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje