HF KLAINT Klavírní interpretace
Název anglicky: Klavírní interpretace
magisterský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Klav:M Klavírní interpretace

Úvodní informace / Pokyny

Tento studijní plán zastřešuje první 3 ročníky studia programu, v níž se student připravuje na výběr specializace ke konci 3 ročníku.
Zastřešované specializace:
Hra na klavír a klavírní pedagogika
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=159974;plan_id=407;fakulta=5451
Hra na klavír a komorní hra
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=159975;plan_id=408;fakulta=5451

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.