HF KLAINT Klavírní interpretace
Name in Czech: Klavírní interpretace
Master's long-cycle full-time specialized
Included in the programme: HF Klav:M Klavírní interpretace

Introductory information / Instructions

Tento studijní plán zastřešuje první 3 ročníky studia programu, v níž se student připravuje na výběr specializace ke konci 3 ročníku.
Zastřešované specializace:
Hra na klavír a klavírní pedagogika
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=159974;plan_id=407;fakulta=5451
Hra na klavír a komorní hra
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=159975;plan_id=408;fakulta=5451

Warning:

The study plan does not contain any courses.