H70080 Základy hudební akustiky

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Lubor Přikryl (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle: • Seznámit posluchače se základy šíření zvuku. • Zohlednéní zákonitostí šíření zvuku při interpretaci, interpretace v různých typech prostoru. • Vysvětlit základní princip vzniku zvuku v hudebním nástroji. • Vysvětlit principy přirozených i umělých efektů (vibráto, tremolo, dozvuk) • Vysvětlit vliv záznamu a reprodukce na výsledný dojem z nterpretace • Přimět posluchače, aby s využitím těchto principů ještě zvýšil úroveň své interpretace
Osnova
  • Náplň: Zvukové vlny a kmity Vnímání zvuku (3) Akustika hudebního nástroje (2) Akustika při interpretaci (2) Záznam hry na hudební nástroje (2) Rozvrh předmětu Základy hudební akustiky na rok 2012/2013: pondělí 16:00 - 17.35h na učebně 205 Náplň: Zvukové vlny a kmity Vnímání zvuku (3) Akustika hudebního nástroje (2) Akustika při interpretaci (2) Záznam hry na hudební nástroje (2)
Literatura
  • Syrový, V.: Hudební akustika. AMU, Praha 2003. info
  • Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha 1978. info
  • Geist Bohumil: Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.