HF1013z Rhytmical Training

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:10–10:55 S19
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/10, only registered: 0/10
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Představení základních rytmických přístupů mimoevropských kultur a jejich vlivu na kulturu západní. Důraz na zpívání slabik a jejich kombinace pro vytváření rytmických modelů. Využití rytmického tréninku pro hru na jakýkoliv hudební nástroj po stránce sólové i doprovodné. Uplatnění těchto schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami. Použití rytmického jazyka v melodickém přístupu. Představení polyrytmů v rámci koordinačních cvičení.
 • Tematické okruhy
 • 1. Vývoj a vlivy mimoevropských kultur
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Čtení z listu
 • 4. Hraní s nahrávkou
 • 5. Polyrytmy
Literature
  recommended literature
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Student předvede výběr látky za zimní semestr.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty mateřských oborů
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF1013z