HF1013z Rhytmical Training

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:10–10:55 S19, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/10, only registered: 0/10
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Představení základních rytmických přístupů mimoevropských kultur a jejich vlivu na kulturu západní. Důraz na zpívání slabik a jejich kombinace pro vytváření rytmických modelů. Využití rytmického tréninku pro hru na jakýkoliv hudební nástroj po stránce sólové i doprovodné. Uplatnění těchto schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami. Použití rytmického jazyka v melodickém přístupu. Představení polyrytmů v rámci koordinačních cvičení.
 • Tematické okruhy
 • 1. Vývoj a vlivy mimoevropských kultur
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Čtení z listu
 • 4. Hraní s nahrávkou
 • 5. Polyrytmy
Literature
  recommended literature
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Student předvede výběr látky za zimní semestr.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty mateřských oborů
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/HF1013z