HF1013z Rhytmical Training

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:10–10:55 S19
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Představení základních rytmických přístupů mimoevropských kultur a jejich vlivu na kulturu západní. Důraz na zpívání slabik a jejich kombinace pro vytváření rytmických modelů. Využití rytmického tréninku pro hru na jakýkoliv hudební nástroj po stránce sólové i doprovodné. Uplatnění těchto schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami. Použití rytmického jazyka v melodickém přístupu. Představení polyrytmů v rámci koordinačních cvičení.
 • Tematické okruhy
 • 1. Vývoj a vlivy mimoevropských kultur
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Čtení z listu
 • 4. Hraní s nahrávkou
 • 5. Polyrytmy
Literature
  recommended literature
 • BELLSON, Louis (1963). Modern Reading Text in 4-4. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HOENIG, Ari a Johannes WEIDENMUELLER (2009). Intro to Polyrhythms – Vol.1. Pacific, MO: Mel Bay Publications.
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HANNA, Jake (1973). Syncopated Big Band Figures: Solos – Vol. 1. Los Angeles, California: Try Publishing Company.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Student předvede výběr látky za zimní semestr.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF1013z