DRTZ503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
0/0/8. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL503 Master's Thesis )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost důsledně a originálně myslet, formulovat svůj názor, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou.
Syllabus (in Czech)
  • Téma Práce s odbornou literaturou Reflexe připomínek Rozvíjení textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Literature
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důsledné práce na textu dle dohodnotého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DRTZ503