DRTZ103 Televizní žánry

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Bc. Markéta Sára Valnohová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 18:00–19:30 413
Předpoklady
Obeznámenost se současnou programovou nabídkou televizních stanic. Analytické a tvořivé schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá přehled o žánrech faktografické (faktuální) i fikční televize, včetně historického kontextu, nicméně s důrazem na současné vysílání. Účastníci seminářů se naučí rozlišovat jednotlivé žánrové kategorie a dramaturgicky posoudit jejich čistotu a originalitu, posléze je budou umět scenáristicky aplikovat a také kombinovat. Studenti si osvojí schopnost kriticky analyzovat televizní žánry i formáty a posléze vyvíjet náměty svých vlastních pořadů.
Osnova
 • Na semináři se studenti seznámí s historií a současností televizního vysílání s důrazem na informace ohledně žánrů a jejich zákonitostí. Kromě nich se studenti seznámí i s vybranými televizními formáty. Součástí semináře budou i praktická cvičení a úkoly, na kterých si studenti osvojí základní žánrové postupy.
 • Náplň zimního semestru:
 • Úvod do současného televizního vysílání (komerčního i veřejnoprávního) a do teorie žánrů.
 • Dále se budeme věnovat faktografickým televizním žánrům:
 • Televizní dokumenty a jeho typy: autorský, observační, hraný, docusoap, moderovaný dokument, hudební dokument
 • Reality show a reality TV
 • Televizní kvízy a soutěžní pořady
 • Talk show
 • Zpravodajství, publicistika, sport
 • Reklama
Literatura
  doporučená literatura
 • ORLEBAR, Jeremy. O televizi. 2012. ISBN 978-80-7331-246-6. info
 • JASON, Mittell. Komplexní televize: poetika současného televizního vyprávění. 2019. ISBN 978-80-7470-244-0. info
 • ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. 2009. ISBN 978-80-86723-73-0. info
 • ECO, Umberto. O televizi. 2018. ISBN 978-80-257-3252-6. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet udělený na základě docházky a zpracování jednotlivých úkolů zadaných v průběhu semestru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRTZ103