DRTZ103 Televizní žánry

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–16:00 408
Předpoklady
Obeznámenost se současnou programovou nabídkou televizních stanic. Analytické a tvořivé schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby student získal základní přehled o všech žánrech v současném televizním vysílání (od zpravodajství, přes publicistiku, dokument, reklamu, reality show, dětské pořady, až po dramatické pořady – solitéry, seriály – dramatické, kriminální, komediální, soap opery, telenovely atd. Student bude schopen každý pořad zařadit do příslušné žánrové kategorie a v rámci ní posoudit jeho žánrovou čistotu či originalitu. Seznámí se základními pravidly a charakteristikami jednotlivých žánrů. Naučí se vytvářet náměty a scénáře těchto pořadů. Bude obeznámen se současnou tvorbou českých televizí i s historií jednotlivých žánrů v českém a světovém kontextu. Získá schopnost kriticky analyzovat televizní tvorbu a kreativně rozvíjet vlastní náměty.
Osnova
 • Základem předmětu jsou přednášky seznamující s historií, současností a zákonitostmi jednotlivých televizních žánrů. Ty jsou doplněny kritickým sledováním typických zástupců jednotlivých televizních žánrů a jejich následnou analýzou formou kolokvia. Nedílnou součástí semináře je i domácí tvorba studentů: vytváření námětů původních televizních pořadů, esejistické úvahy o současných televizních žánrech a studium odborné (české i zahraniční) literatury.
 • Náplň zimního semestru:
 • Úvod do teorie žánrů.
 • Současné české televizní prostředí – komerční a veřejnoprávní stanice.
 • Zpravodajské pořady.
 • Publicistické pořady.
 • Dokumentární filmy.
 • Reklama.
 • Videoklip.
 • Reality show.
Literatura
  doporučená literatura
 • Robert C.ALLEN ed.: The Television Studies Reader. Routledge 2004. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Mark JANCOVICH ed.: Quality Popular Television. British Film Institute 2003. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě účasti a aktivity v hodinách (30%), kvality zpracování domácích úkolů (30%) a kvality a originality seminární práce (40%).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2020, zima 2022, zima 2023.