DRTZ103 TV genres

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Bc. Markéta Sára Valnohová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 413
Prerequisites (in Czech)
Obeznámenost se současnou programovou nabídkou televizních stanic. Analytické a tvořivé schopnosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student získá přehled o žánrech faktografické (faktuální) i fikční televize, včetně historického kontextu, nicméně s důrazem na současné vysílání. Účastníci seminářů se naučí rozlišovat jednotlivé žánrové kategorie a dramaturgicky posoudit jejich čistotu a originalitu, posléze je budou umět scenáristicky aplikovat a také kombinovat. Studenti si osvojí schopnost kriticky analyzovat televizní žánry i formáty a posléze vyvíjet náměty svých vlastních pořadů.
Syllabus (in Czech)
 • Na semináři se studenti seznámí s historií a současností televizního vysílání s důrazem na informace ohledně žánrů a jejich zákonitostí. Kromě nich se studenti seznámí i s vybranými televizními formáty. Součástí semináře budou i praktická cvičení a úkoly, na kterých si studenti osvojí základní žánrové postupy.
 • Náplň zimního semestru:
 • Úvod do současného televizního vysílání (komerčního i veřejnoprávního) a do teorie žánrů.
 • Dále se budeme věnovat faktografickým televizním žánrům:
 • Televizní dokumenty a jeho typy: autorský, observační, hraný, docusoap, moderovaný dokument, hudební dokument
 • Reality show a reality TV
 • Televizní kvízy a soutěžní pořady
 • Talk show
 • Zpravodajství, publicistika, sport
 • Reklama
Literature
  recommended literature
 • ORLEBAR, Jeremy. O televizi. 2012. ISBN 978-80-7331-246-6. info
 • JASON, Mittell. Komplexní televize: poetika současného televizního vyprávění. 2019. ISBN 978-80-7470-244-0. info
 • ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. 2009. ISBN 978-80-86723-73-0. info
 • ECO, Umberto. O televizi. 2018. ISBN 978-80-257-3252-6. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet udělený na základě docházky a zpracování jednotlivých úkolů zadaných v průběhu semestru.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DRTZ103